Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά κάποια από τα έργα που έχουμε ήδη παραδώσει.

Αναπαλαιώσεις κατοικιών, τέρμα η υγρασία. Δεν βαραίνει στατικά τις οικοδομές.

Μπαίνει πάνω σε θερμοπροσόψεις, πάνω σε γυαλί, σε ξύλο, σε ανοιξείδωτες επιφάνειες κλπ.