Τα προϊόντα μας χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, τα εύκαμπτα πετρώματα, το γρανιτοσοβά, το σοβά και την πέτρα.

Αναλυτικά θα τα δείτε παρακάτω:

Εύκαμπτα πετρώματα

Γρανιτοσοβάς

Σοβάς

Σχιστόλιθος

Πορόλιθος

Σχέδια


Για το εγχειρίδιο τοποθέτησης εύκαμπτης πέτρας πατήστε εδώ.

Για τη σταθεροποίηση του χρώματος περνιέται το βερνίκι της Posto Flex Stone ανά πενταετία και όχι πάντοτε.

IMG_5107v